تبلیغات
پلک های ابری - رسول یونان

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

رسول یونان

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

اسمم را گفتم

مرا نشناخت

عینکم را برداشتم

مرا نشناخت

حالا مطمئنم

اگر پوست صورتم را هم کنار بزنم

باز مرا نخواهد شناخت

او دیگر عوض شده است

و چشم هایش

مال خودش نیست

پاهای زنی گناهکار

او را در خیابان ها می گرداند.

                                                رسول یونان