تبلیغات
پلک های ابری - سهراب سپهری

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

سهراب سپهری

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

خانه دوست کجاست؟

درفلق بود که پرسید سوار ...

آسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:

نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی ست ...

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می آورد

پس به سمت گل تنهایی می پیچی

دو قدم مانده به گل، پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی

و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد

و در صمیمیت سیال فضا خش خشی می شنوی

کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد ازلانه نور

و از او می پرسی:

                        خانه دوست کجاست؟