تبلیغات
پلک های ابری - محمدرضا عبدالملکیان

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

محمدرضا عبدالملکیان

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

دوباره این سوال را از هم می پرسیم

مگر ما برای ماهی ها چکار کرده ایم

که این همه قلاب می اندازیم

در آب؟!

                       محمدرضا عبدالملکیان