تبلیغات
پلک های ابری - سید علی صالحی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

سید علی صالحی

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

برای من

دوست داشتن 

آخرین دلیل دانایی است

اما هوا همیشه آفتابی نیست

عشق همیشه علامت رستگاری نیست

و من گاهی اوقات مجبورم

به آرامش عمیق سنگ حسادت کنم

چقدر خیالش آسوده است

چقدر تحمل سکوتش طولانی ست

چقدر ...