تبلیغات
پلک های ابری - امیر پیمان

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

امیر پیمان

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

تو را برای ابد ترک می کنم، مریم

چه حسن مطلع تلخی برای غم، مریم

برای من که تو را از تو بیشتر می خواست

چه سرنوشت بدی را زدی رقم، مریم

پکی عمیق به سیگار می زنم، هر چند

تو نیستی که ببینی چه می کشم! مریم!و

همه مرا به خودم واگذاشتند ... همه

همه، همه، همه، حتی تو هم، تو هم، مریم! و