تبلیغات
پلک های ابری - قیصر امین پور

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

قیصر امین پور

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

آوازعاشقانه ی ما درگلو شکست
حق با سکوت بود،صدا درگلو شکست
دیگر دلم هوای سرودن نمی کند
تنها بهانه ی دل ما درگلو شکست
سربسته ماند بغض گره خورده دردلم
آن گریه های عقده گشا درگلو شکست
ای داد، کس به داغ دل باغ دل نداد
ای وای،های های عزا درگلو شکست
آن روزهای خوب که دیدیم،خواب بود
خوابم پرید وخاطره ها درگلو شکست
“بادا” مباد گشت و”مبادا”به باد رفت
“آیا ” زیاد رفت و ”چرا” در گلو شکست
فرصت گذشت وحرف دلم نا تمام ماند
نفرین وآفرین ودعا درگلو شکست
تا آمدم با توخداحافظی کنم
بغضم امان ندادوخدا… درگلوشکست ...
                                                      قیصر امین پور