تبلیغات
پلک های ابری - شفیعی کدکنی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

شفیعی کدکنی

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

شفیعی كدكنی

زان سوی بهار و زان سوی باران

زان سوی درخت و زان سوی جوبار

در دورترین فواصل هستی

نزدیك ترین مخاطب من باش

نه بانگ خروس هست و نه مهتاب

نه دمدمه ی سپیده اما

تو آینه دار روشنایی صبح

در خلوت خالی شب من باش