تبلیغات
پلک های ابری - محمد علی بهمنی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

محمد علی بهمنی

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود


اگر چه نزد شما تشنه سخن بودم
كسی كه حرف دلش را نگفت من بودم
دلم برای خودم تنگ می شود آری
همیشه بی خبر از حال خویشتن بودم
نشد جواب بگیریم  سلامهایم را
هر آنچه شیفته تر از پی شدن بودم
چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را؟
اشاره ای كنم اكنون كوهكن بودم