تبلیغات
پلک های ابری - فریدون مشیری

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

فریدون مشیری

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی


فریادمشت می كوبم بر در
پنجه می سایم بر پنجره ها
من دچار خفقانم، خفقان!
من به تنگ آمده ام، از همه چیز
بگذارید هواری بزنم:
- آری!
با شما هستم!
این درها را باز كنید!
من به دنبال فضایی می گردم:
لب بامی،
سركوهی،
دل صحرایی
كه در آنجا نفسی تازه كنم،
آه!
می خواهم فریاد بلندی بكشم
كه صدایم به شما هم برسد!
من هوارم را سر خواهم داد!
چاره درد مرا باید این داد كند
از شما «خفته ی چند»!
چه كسی می آید با من فریاد
كند؟