تبلیغات
پلک های ابری - احمد شاملو

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

احمد شاملو

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی


بودن
گر بدین سان زیست باید پست
من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم
بر بلند كاج خشك كوچه ی بن بست

گر بدین سان زیست باید پاك
من چه ناپاكم اگر ننشانم از ایمان خود، چون كوه
یادگاری جاودانه، برتر از این بی بقای خاك.