تبلیغات
پلک های ابری - شعری از استاد شفیعی کدکنی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

شعری از استاد شفیعی کدکنی

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

در روزهای آخر اسفند

کوچ بنفشه های مهاجر

زیباست.

در نیمروز روشن اسفند

وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد

در اطلس شمیم بهاران

با خاک و ریشه

- میهن سیارشان -

در جعبه های کوچک چوبی

در گوشه ی خیابان می آورند:

جوی هزار زمزمه در من

می جوشد:

ای کاش ...

ای کاش آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها

(درجعبه های خاک)

یک روز می توانست

همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست.

در روشنای باران در آفتاب پاک.

                                                      دکتر شفیعی کدکنی