تبلیغات
پلک های ابری - شفیعی کدکنی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

شفیعی کدکنی

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی


کوچ بنفشه های مهاجر


در روزهای آخر اسفند
کوچ بنفشه‌های مهاجر
زیباست
در نیم روز روشن اسفند
وقتی بنفشه‌ها را از سایه‌های سرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
میهن سیارشان
در جعبه‌های کوچک چوبی
در گوشه‌ی خیابان می‌آورند
جوی هزار زمزمه در من
می‌جوشد
ای‌کاش
ای‌کاش آدمی وطنش را
مثل بنفشه‌ها
در جعبه‌های خاک
یک روز می‌توانست
همراه خویش ببرد هر کجا که خواست
در روشنای باران
در آفتاب پاک