تبلیغات
پلک های ابری - سید علی صالحی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

سید علی صالحی

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی


اشتباه از ما بود


اشتباه از ما بود که خواب سر چشمه را

                                        در خیال پیاله می دیدیم

دست هامان خالی

دل هامان پر

گفتگوهامان مثلا ما !

حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می میریم!

از خانه که می آیی

یک دستمال سفید‌: پاکتی سیگار: گزینه شعر فروغ:

و تحملی طولانی بیاور

احتمال گریستن ما بسیار است!