تبلیغات
پلک های ابری - سلمان هراتی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

سلمان هراتی

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

هدیه


جغرافیای ما

بین درخت و دریا

از اتفاقات سرخ استقبال می کند

بین درخت و دریا

رفت و آمد پرندگان تماشایی است

چندان که تو را می شناسم

در شگفتم

چگونه پرندگان سواحل کارائیب

چشم های تو را

در آن ضیافت آبی

                 ادامه ندادند

افسوس که نیستی

اگر نه

یک شاخه گل محمدی به تو می دادم

تا با عطر آن

تمام دیکتاتورها را مسموم کنی.