تبلیغات
پلک های ابری - مصطفی زاهدی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

مصطفی زاهدی

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

امشب برای اولین بار نمی دانم
کدام یک بهتر است
بینایی یا نابینایی ؟
فهمیدن یا نفهمیدن ؟
امشب نمی دانم برای کدام یکیمان سختتر است
تویی که یک عمر برایم
همچون بُتی بودی و
به حادثه ای در من
در هم شکستی
یا منی که یک عمر پرستیدمت و
به حادثه ای تمام رویاهایم پرپر شد ؟
کاش کور بودم
کاش نمی فهمیدم

مصطفی زاهدی