تبلیغات
پلک های ابری - اصغر معاذی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

اصغر معاذی

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی


اصغر معاذی
به جای گندم از امروز، سیب می کِشمت
هـزار مرتبه آدم- فریب می کشمت
نه آنقَدَر که به دوزخ کشانی ام این بار
به رغـــم وسوسه هایت نجیب می کشمت
پُر از سکوت نیایش، پر از شکوه دعا
وضو گرفته به امن یُجیب می کشمت
برای این که بدانی چه می کشم... گاهی
میان این همه آدم، غـریب می کشمت
و مثل پنجره هایی که رو به دیوارند
از آسمان و زمین، بی نصیب می کشمت
بایست! دار مسیحم به پا شود حالا
شبی که بال گشودی صلیب می کشمت
تو شاعرانه ترین هفت سین عمر منی
میان سفره فقط هفت سیب می کشمت...!

                                                          اصغر معاذی