تبلیغات
پلک های ابری - رسول یونان

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

رسول یونان

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

آینه از دست باربران افتاد
و چهره تو که در آینه جا مانده بود
تکه تکه شد
چشمت را
دختر همسایه برداشت و فرار کرد ...
ما
در اثاث کشی تو را از دست دادیم!
رسول یونان