تبلیغات
پلک های ابری - احمد شاملو

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

احمد شاملو

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

نوروز در زمستان

سالی
        نوروز
بی چلچله بی ‌بنفشه می‌آید،

‌جنبش سرد برگ نارنج بر آب
بی گردشِ مرغانه رنگین بر آینه

سالی
         نوروز
بی‌ گندم سبز و سفره می‌آید،
بی پیغام خموش ماهی از تنگ بلور
بی رقص عفیف شعله در مردنگی.

سالی
        نوروز
             همراه به درکوبی مردانی 
سنگینی‌ بارِ سالهاشان بر دوش:
تا لاله سوخته به یاد آرد باز
نام ممنوعش را
و تاقچه گناه
                 دیگربار
با احساس کتابهای ممنوع
تقدیس شود.

در معبرِ قتل عام
شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد.

دروازه‌های بسته
                     به ناگاه
                              فراز خواهد شد

دستان اشتیاق 

                    از دریچه ها دراز خواهد شد

لبان فراموشی

                    به خنده باز خواهد شد

و بهار 
        درمعبری از غریو
تا شهر خسته
              پیش باز خواهد شد

سالی

        آری

بی گاهان 
             نوروز 
                 چنین آغاز خواهد شد


 از کتاب حدیت بی قراری ماهان - احمد شاملو