تبلیغات
پلک های ابری - رسول یونان

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

رسول یونان

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

می خواهم بی خیال باشم

اما نمی توانم

ناله ی گربه

مقاومتم را می شکند

در را باز می کنم

به خانه می خزد

                        میان برف و زوزه ی باد

او به خانه ام می آید و

سگی از درونم بیرون می رود.

رسول یونان


برگرفته شده از سایت:http://rasul-yunan.blogfa.com/