تبلیغات
پلک های ابری - آزاده بشارتی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

آزاده بشارتی

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

پنج شعر از آزاده بشارتی
۱

در یك همه‌پرسی دونفره/ من به تو رای دادم 
تو به خودت

۲

دیوارهای بلند را دور خانه‌های كوچك می‌كشند
من خانه‌ی بزرگی نیستم
اما 
دیوار كوتاهی دارم

۳

سازدهنی‌ات را به من ببخش
صدایی باشم پراكنده
از زخم‌های مردی كه با دندان‌های افتاده
یكی در میان
می‌خندد

۴

تونلی بین دندان‌هایم
اتوبانی بر پیشانی‌ام
زندگی عزیز
مرگ، آخرین برگ برنده‌ات باشد، باید

۵

ماهی غمگینی هستم
که برای آزادی
به تورهای دیگر پناه می‌برد
نمی‌دانستم
تورهای تازه بر دوش صیادهای تازه لم داده‌اند!