تبلیغات
پلک های ابری - رسول یونان

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

رسول یونان

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

رسول یونان

تو نیستی

اما من برایت چای می‌ریزم

دیروز هم

نبودی كه برایت بلیت سینما گرفتم

دوست داری بخند

دوست داری گریه كن

و یا دوست داری

        مثل آینه مبهوت باش

             مبهوت من و دنیای كوچكم

دیگر چه فرق می‌كند

باشی یا نباشی

من با تو زندگی می‌كنم.