تبلیغات
پلک های ابری - مرتضا پاشاپور

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

مرتضا پاشاپور

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

گورکن ایستاد

و به دسته ی سربازانی که باز می گشتند

نگاه کرد

بعد گلنگش را برداشت

و ادامه داد.

روزنامه فرهیختگان، شماره 518، صفحه 9.