تبلیغات
پلک های ابری - مرتضا پاشاپور

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

مرتضا پاشاپور

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

هر چه چاقو  را فرو می کرد

مرد نمی مرد

مرگ طبقه ی دوم

به نوزادی

خیره شده بود.

روزنامه فرهیختگان، شماره 518، صفحه 9.