تبلیغات
پلک های ابری - عطا نیشابوری

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

عطا نیشابوری

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

ره میخانه و مسجد کدام است

که هر دو بر من مسکین حرام است

نه در مسجد گذارندم که رند است

نه در میخانه کین خمار خام است

میان مسجد و میخانه راهی است

بجوئید ای عزیزان کین کدام است

به میخانه امامی مست خفته است

نمی‌دانم که آن بت را چه نام است

مرا کعبه خرابات است امروز

حریفم قاضی و ساقی امام است

برو عطار کو خود می‌شناسد

که سرور کیست سرگردان کدام است

عطار نیشابوری