تبلیغات
پلک های ابری - واهه آرمن

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

واهه آرمن

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

حالا دیگر
شعر گفتن آسان است
به آسانی تولدی ناخواسته
به آسانی دل بستن به یک غریبه
به آسانی کشته شدن به دست دشمن

حالا دیگر
شعر نگفتن دشوار است
به دشواری دفن کردن یک نوزاد
به دشواری دل نبستن به یک فرشته
به دشواری کشتن در جنگ، برای ماندن

حالا دیگر
شاعر بودن دیوانگی ست
دیوانگی...

 

واهه آرمن (http://www.vahearmen.com/)