تبلیغات
پلک های ابری - پرویز عباسی داکانی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

پرویز عباسی داکانی

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

دستان بسته ام به دعایی نمی رسد

وز آسمان خسته صدایی نمی رسد

دیریست مثل عقربه ها می روم ز خویش

در طول جاده ای که به جایی نمی رسد

دیگر امیدوار کدامین اجابتی؟

وقتی صدای تو به خدایی نمی رسد

در طول جاده ای که به خورشید منتهی ست

سهمی به غیر سنگ به پایی نمی رسد

جز زنگ های مرگ که در گوش زندگی ست

از کاروان رفته صدایی نمی رسد

 

                                         پرویز عباسی داکانی