تبلیغات
پلک های ابری

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

واهه آرمن

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

با آمدن ات فریب ام دادی
یا با رفتن ات ؟

کاش هرگز تو را نمی دیدم
تا همیشه سراغ ات را
از فرشتگان می گرفتم
تا تلخ ترین شعرم را هرگز
در گوش خدا نمی خواندم

کاش هرگز تو را نمی دیدم
آن وقت
نه بغضی در گلویم بود
نه دل شدگی
و نه مشتی شعر

واهه آرمن


مصطفی زاهدی

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

امشب برای اولین بار نمی دانم
کدام یک بهتر است
بینایی یا نابینایی ؟
فهمیدن یا نفهمیدن ؟
امشب نمی دانم برای کدام یکیمان سختتر است
تویی که یک عمر برایم
همچون بُتی بودی و
به حادثه ای در من
در هم شکستی
یا منی که یک عمر پرستیدمت و
به حادثه ای تمام رویاهایم پرپر شد ؟
کاش کور بودم
کاش نمی فهمیدم

مصطفی زاهدی


واهه آرمن

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

از همان آغاز
راه ما کمی از هم جدا بود
تو مثل یک شاعر
عاشق بودی
و من مثل یک عاشق
شعر می سرودم
هر دو گم شدیم
من در پایان یک رویا
تو در یک شعر بی پایان

واهه آرمن


شمس لنگرودی

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

نه، نمی‌توانم فراموشت کنم

زخم‌های من،

                  بی‌حضور تو از تسکین سر باز می‌زنند
بال‌های من

             تکه‌تکه فرو می‌ریزند

بره‌های مسیح را می‌بینم که به دنبالم می‌دوند

                                  و نشان فلوت تو را می‌پرسند

نه،

      نمی‌توانم فراموشت کنم

خیابان‌ها بی‌حضور تو راه‌های آشکار جهنم‌اند

تو پرنده‌یی معصومی

                    که راهش را

                              در باغ حیاط زندانی گم کرده است

تک‌ صورتی ازلی،

                       بر رخسار تمام پیامبرانی

باد تشنه‌ی تابستانی

                که گندم‌زاران رسیده در قدوم تو خم می‌شوند

آشیانه‌ی رودی از برف

                        که از قله‌های بهار فرو می‌ریزد

نه

نمی‌توانم

نمی‌خواهم که فراموشت کنم

تپه‌های خشکیده

                  از پله‌های تو بالا می‌آیند

تا به بوی نفس‌های تو درمان شوند

                                      و به کوهستان بازگردند

ماه هزار ساله دست‌نوشته‌ی آخرش را برای تو می‌فرستد

                                                          تا تصحیحش کند

نه،

        نمی‌توانم فراموشت کنم

قزل‌آلایی عصیانگری که به چشمه‌ی خود باز می‌رود

خونین شده در رودها که به جانب دریا روان استمحمد شمس لنگرودی
شمس لنگرودی

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

گنجشکان لاف می‌زنند:

جیک جیک جیک جیک

جیک هیچ یک‌شان در نیامد

تو که دور می‌شدی

شمس لنگرودی  • تعداد کل صفحات:19 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...